Φωτογραφίες από το χώρο υποδοχής και το καφέ του ξενοδοχείου